Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 555/STP-VP V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021 12 26/05/2021
2 06/HĐPH-STP V/v sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và tổng kết chương trình PBGDPL giai đoạn 2017- 2021 68 10/05/2021
3 404/KH-STP Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 2 22/04/2021
4 321/STP-TTr V/v tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành tư pháp 10 05/04/2021
5 182/QĐ-UBND Quyết định Về việc xếp lại hạng các đơn vị sự Tuhiệp trực thuộc Sở Tư pháp 10 03/03/2021
6 110/KH-STP Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021 3 04/02/2021
7 90/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 8 25/01/2021
8 02/QĐ-HĐPH Quyết định ban hành danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021 9 20/01/2021
9 cập nhật hồ sơ quản lý công chức, viên chức Sở Tư pháp 87 03/06/2020
10 Tài liệu Báo cáo Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 423 05/05/2020
11 05/BTC Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 112 23/03/2020
12 121/QĐ-STP Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 04/12/2019
13 Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt dộng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp (kèm theo Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 04/12/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu) 1 04/12/2019
14 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 144 30/10/2019
15 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 20 20/09/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.