Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Tổng kết công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 83 31/10/2019
2 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 31 30/10/2019
3 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 13 20/09/2019
4 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu 11 10/09/2019
5 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019 14 10/09/2019
6 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 5 10/09/2019
7 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 34 26/07/2019
8 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 18 01/07/2019
9 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 403 14/05/2019
10 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2230 14/05/2019
11 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 718 07/05/2019
12 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 31 05/04/2019
13 130/KH-STP Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 3 28/02/2019
14 103/KH-UBND Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 45 23/01/2019
15 MỘT SỐ VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2019 30 08/01/2019

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.