Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 403/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 17 30/03/2018
2 401/KH-UBND Quyết định tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 30/03/2018
3 186/CTPH-STP-ĐPTTH Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác PBGDPL và hoạt động tư pháp tại địa phương giữa Sở Tư pháp và Đài PTTH tỉnh giai đoạn 2018-2021 13 29/03/2018
4 276/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 217 28/03/2018
5 10/CTPH-STP-HLHPN Chương trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 16 27/03/2018
6 03/2018/TT-BTP Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 34 10/03/2018
7 189/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014 - 2018 10 07/02/2018
8 189/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018. 36 07/02/2018
9 Đề cương đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 524 05/02/2018
10 79/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... năm 2018 219 18/01/2018
11 40/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2017 4 18/01/2018
12 2347/KH-UBND Công tác pháp chế năm 2018 12 26/12/2017
13 2326/KH-UBND Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 22 21/12/2017
14 12/BC-HĐPH Kết quả kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 27 20/11/2017
15 TL Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các Nghị định 30 16/11/2017

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.