Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 722/STP-VP V/v đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia 08/07/2021
2 587/KH-STP Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 200 01/06/2021
3 49/QĐ-STP Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Văn phòng luật sư Tấn Việt 3 18/05/2021
4 43/QĐ-STP Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Tư pháp 4 27/04/2021
5 44/QĐ-STP Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 3 27/04/2021
6 44/QĐ-STP Bản công bố hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 6 27/04/2021
7 321/STP-TTr V/v tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành tư pháp 5 05/04/2021
8 37/QĐ-STP V/v giao nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại ,tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Sở Tư pháp 6 26/03/2021
9 213/STP-VP Về việc tổ chức kê khai tài sản thu nhâp lần đầu 1 11/03/2021
10 173/KH-STP Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 4 02/03/2021
11 23/QĐ-STP Về việc thành lập Ban Chỉ đạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 17/02/2021
12 23/QĐ-STP Về việc thành lập Ban Chỉ đạo duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 5 17/02/2021
13 22/QĐ-STP Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 3 05/02/2021
14 110/KH-STP Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021 12 04/02/2021
15 103/STP-HCBTTP Thông báo Danh sách Tổ chức hành nghề công chứng và danh sách công chứng viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 03/02/2021
1472 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.