Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Ngày 25/02/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác PCTN nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh đối với việc chỉ đạo, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, gắn với tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về PCTN, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật; Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của các cơ quan,tổ chức, đơn vị; phát huy vai trò của xã hội trong công tác đấu tranh PCTN, góp phần ổn định an ninh chính trị, nâng cao hiệu quản lý nhà nước, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 cập nhật hồ sơ quản lý công chức, viên chức Sở Tư pháp 82 03/06/2020
2 Tài liệu Báo cáo Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 128 05/05/2020
3 05/BTC Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 109 23/03/2020
4 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 121 30/10/2019
5 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 20 20/09/2019
6 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu 28 10/09/2019
7 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019 39 10/09/2019
8 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 21 10/09/2019
9 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 239 26/07/2019
10 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 41 01/07/2019
11 542/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 7 30/05/2019
12 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 420 14/05/2019
13 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2260 14/05/2019
14 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 1260 07/05/2019
15 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 71 05/04/2019

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.