Tam Đường: Triển khai Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2020.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật của thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên, ngày 20/2/2020, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Tam Đường ban hành Kế hoạch số 05/KH-HĐPH Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn huyện năm 2020.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 05/BTC Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 12 23/03/2020
2 Tổng kết công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 98 31/10/2019
3 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 43 30/10/2019
4 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 16 20/09/2019
5 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu 18 10/09/2019
6 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019 26 10/09/2019
7 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 13 10/09/2019
8 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 62 26/07/2019
9 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 24 01/07/2019
10 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 412 14/05/2019
11 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2240 14/05/2019
12 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 782 07/05/2019
13 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 59 05/04/2019
14 130/KH-STP Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 6 28/02/2019
15 103/KH-UBND Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 48 23/01/2019

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.