Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
(Ngày đăng :01/03/2017 12:00:00 SA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH BẠ

LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

 

Stt

Tên đơn vị

Điện thoại

Di động

 

I

Lãnh đạo Sở 

 

1

Giám đốc:  Lê Thanh Hải

Gmail: lehaivplc@gmail.com

0213.3791.957

0916. 360.888

 

2

Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Oánh

Gmail: nguyenoanhlc@gmail.com

0213.3876.988

0912. 315.138

 

3

Phó giám đốc: Nông Văn Thành

Gmail: thanhnv.lc@gmail.com

0213.3791.379

0914. 119. 073

 

4

Phó giám đốc: Nguyễn Văn Ban

Gmail: vanbanstplc@gmail.com

0213.3791.977

0976. 582.106

 

II

Văn phòng Sở

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Gmail: dathuongbin@gmail.com

0213.3878.898

0946. 068. 448

 

III

Thanh tra Sở

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Lệ Quyên

Gmail: quyenthanhtra@gmail.com

0213.3791.416

0931. 691. 222

 

IV

Phòng Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật 

 

Trưởng Phòng: Nguyễn Công Thiếp

Gmail: kiemtravanban@gmail.com

0213.3876.987

0915. 467. 298

 

VI

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

 

Trưởng Phòng:  Phạm Thị Xim

Gmail: phonghctp.laichau@gmail.com

0213.3878.459

0987. 991. 890

 

VIII

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Trưởng Phòng:  Vũ Văn Qúy

Gmail: sotuphaplaichau3791629@gmail.com

0213.3791.629

0975. 475. 890

 

IX

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

 

Giám đốc : Lê Văn Hùng

Gmail: tgpllaichau@gmail.com

0213.3876.909

0983. 819. 001

 

X

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản

 

Giám đốc : Đỗ Khắc Tiến

Gmail: tientung.do@gmail.com

0213.3876.858

 0982. 988. 558

 

XI

Phòng công chứng số 1

 

Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Tươi

Gmail: anhthotuoi@gmail.com

0213.3875.887

0914. 526. 456

XII

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố

1

Phòng Tư pháp Tam Đường

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nhàn

Gmail: tuphaptamduong@gmail.com

0213.3879.076

0986.388.124

2

Phòng Tư pháp Phong Thổ

Trưởng phòng: Đèo Văn Vĩnh

Gmail: tuphapphongtho@gmail.com

0213.3896.239

0917.585.399

3

Phòng Tư pháp Tân Uyên

Trưởng phòng: 

Gmail: phongtuphaptanuyen@gmail.com

0213.3786.390

 

4

Phòng Tư pháp Than Uyên

Gmail: phongtuphaptu@gmail.com

0213.3784.179

 

5

Phòng Tư pháp Sìn Hồ

Trưởng phòng: Phan Ngọc Tài

Gmail: trantuyennxsh@gmail.com

0213.3870.147

0915.671.042

6

Phòng Tư pháp Mường Tè

P.Trưởng phòng: Lù Phí Pa

Gmail: tuphapmte@gmail.com

0213.3881.218

0948.013.338

7

Phòng Tư pháp Nậm Nhùn

Trưởng phòng: Pờ Thúy Von

Gmail: vontuphap@gmail.com

0213.3910.836

01697.987.555

8

Phòng Tư pháp Thành phố

Trưởng phòng: Tô Văn Thiết

Gmail: phongtuphaptxlc@gmail.com 

0213.3877.787

0984.371.327

Tin liên quan

DANH BẠ LIÊN HỆ NGÀNH TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU(22/06/2017 9:41:47 SA)

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Tư pháp(06/10/2014 9:38:09 SA)

339 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.