Chào mừng quý vị và các bạn đến với Trang thông tin Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu!

Họp Ban tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017.

Ngày 11 tháng 5 năm 2017,  Ban tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh Lai Châu họp triển khai một số nội dung về Hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Xuân Oánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực; đồng chí Đặng Thanh Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban cùng các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Hội thi.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 02/QĐ-BTC Phân công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Lai Châu năm 2017 22/05/2017
2 03/TL-BTC Thể lệ Hội thi Tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Lai Châu năm 2017 22/05/2017
3 04/HĐPH-STP Báo cáo sơ kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 6 tháng đầu năm và phương hương , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 8 15/05/2017
4 326/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017 27 13/04/2017
5 372/KH-UBND Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017 24 06/03/2017
6 162/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 20 03/03/2017
7 DỰ THẢO Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 13 24/02/2017
8 116/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh 19 20/01/2017
9 99/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 11 18/01/2017
10 35/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 28 17/01/2017
11 56/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 58 13/01/2017
12 29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18 09/01/2017
13 30/KH-UBND Kế hoach công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 09/01/2017
14 10/HĐPH Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 48 17/11/2016
15 1521/QĐ-UBND Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 18 04/11/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Quang Tản - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.