Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 13/2018/QĐ-UBND Quyết định Quy định cách thức thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 3 12/04/2018
2 403/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" trên địa bàn tỉnh Lai Châu 30/03/2018
3 401/KH-UBND Quyết định tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 30/03/2018
4 186/CTPH-STP-ĐPTTH Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác PBGDPL và hoạt động tư pháp tại địa phương giữa Sở Tư pháp và Đài PTTH tỉnh giai đoạn 2018-2021 2 29/03/2018
5 276/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 11 28/03/2018
6 10/CTPH-STP-HLHPN Chương trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, TGPL, tư vấn pháp luật cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022 4 27/03/2018
7 189/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018. 10 07/02/2018
8 Đề cương đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 12 05/02/2018
9 79/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... năm 2018 114 18/01/2018
10 2347/KH-UBND Công tác pháp chế năm 2018 6 26/12/2017
11 2326/KH-UBND Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 8 21/12/2017
12 12/BC-HĐPH Kết quả kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 17 20/11/2017
13 TL Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các Nghị định 22 16/11/2017
14 2130/KH-UBND Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Lai Châu 18 15/11/2017
15 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2017 19 07/11/2017
114 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.