Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII.

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh – Bí Thư chi bộ Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 189/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018. 3 07/02/2018
2 Đề cương đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 8 05/02/2018
3 79/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... năm 2018 65 18/01/2018
4 2347/KH-UBND Công tác pháp chế năm 2018 5 26/12/2017
5 2326/KH-UBND Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 2 21/12/2017
6 12/BC-HĐPH Kết quả kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 17 20/11/2017
7 TL Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các Nghị định 22 16/11/2017
8 2130/KH-UBND Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Lai Châu 12 15/11/2017
9 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2017 18 07/11/2017
10 42/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 14 06/11/2017
11 89/QĐ-STP Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 8 02/10/2017
12 Tài liệu Tài liệu, biểu mẫu: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 131 20/09/2017
13 645/KH-STP Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 27 23/08/2017
14 1555/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyên, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV 12 23/08/2017
15 633/TB-STP Thông báo thời gian kiểm tra công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 tháng đầu năm 2017 27 22/08/2017

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.