Ngày 15/02/2019, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu nhận được đơn của bà Pờ Thị Thiết; Địa chỉ: Bản Huổi Pặc - xã Khổng Lào - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu.

Căn cứ quy định của pháp luật về tiếp công dân; nội quy, quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp, ngày 14/01/2019 Sở Tư pháp ban hành lịch tiếp công dân năm 2019 tại Thông báo số 35/TB-SPTP./.

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ban Nội chính tỉnh ủy, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở. Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;  Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2019 Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/10/2010, Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp, Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu, Kết luận cuộc họp Thanh tra sở ngày 11/01/2019, Thanh tra sở thông báo phân công nhiệm vụ năm 2019 tại Thông báo số 02/TB-TTr ngày 14/01/2019 như sau:

Ngày 19/12/2018 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công điện số 15/CĐ-UBND về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Kỷ hợi và Lễ hội Xuân năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện Kế hoạch số 1816/KH-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 21 tháng 12 năm 2018, Sở Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Lai Châu tổ chức tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

Thực hiện Quyết định số 824-QĐ/TU, ngày 23 tháng 10 năm 2018 về phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh, lãnh đạo chủ chốt huyện, thành phố dự sinh hoạt với đảng ủy cấp xã và dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ khu dân cư. 

351 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.