Chiều 03/9, Sở Tư pháp công bố Quyết định bổ nhiệm công chức và Quyết định giao phụ trách đối với công chức. Dự Lễ công bố có đồng chí Lê Thanh Hải -  Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện công chức các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 162/CTPH-TANDTC-BTP, ngày 08/4/2019 giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023, Ngày 12/8/2019 Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu và Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu ký kết Chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2023, với mục đích Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Tòa án nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp (sau đây gọi là hai bên) góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở; Phát huy đầy đủ vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của mỗi bên; nâng cao trách nhiệm của cơ quan Tòa án nhân dân và cơ quan Tư pháp của tỉnh trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở.

Ngày 27/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1465/KH-UBND về thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022"  trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Thực hiện Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tư pháp năm 2019, để hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp, ngày 29-30 tháng 6 năm 2019, Sở Tư pháp phối hợp với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Tư pháp năm 2019 cho đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong việc tiếp cận với các dịch vụ hành chính công (thủ tục hành chính) thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp. Ngày 16/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

Ngày 29- 30 tháng 6 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ tư pháp năm 2019. Kết thúc Hội nghị, công chức Tư pháp  - Hộ tịch đã tham dự thi trắc nghiệm đánh giá nghiệp vụ.

Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu thi đua thực hiện văn hóa công sở” với chủ đề: Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, nói không với tiêu cực, hết lòng phục vụ nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 29/5/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực và nuôi con nuôi trong nước trên địa bàn huyện Than Uyên. Ngày 10/6/2019, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 55/QĐ-STP ngày 29/5/2019 tiến hành công bố quyết định thanh tra tại Uỷ ban nhân dân thị trấn Than Uyên; tiến hành thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại đơn vị này từ ngày 10/6 đến ngày 13/6/2019. Đến ngày 14/6/2019, Đoàn thanh tra đã có Thông báo kết thúc thanh tra theo trình tự quy định của pháp luật về thanh tra./.

Nhằm quán triệt sâu rộng đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Ngày 05 tháng 6 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch số 972/KH-UBND về thực hiện một số hoạt động trọng tâm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2021.

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2019 do UBND tỉnh phát động, sau 05 tháng triển khai, thực hiện, đến nay cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã thành công tốt đẹp.

322 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.