Ngày 14/5/2019, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Tư pháp nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra; Sở Tư pháp thực hiện, công khai Kết luận thanh tra số 133/KL-TTr ngày 19/3/2019 của Thanh tra tỉnh kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Nhằm tăng cường phối hợp công tác giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Lai Châu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, ngày 19/3/2019, Giám đốc Sở Tư pháp - Lê Thanh Hải và Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu - Sùng A Nủ, đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2022.

Phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng với thanh niên ở cơ sở trong việc nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, ngày 16 tháng 3 năm 2019, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp và Đoàn Thanh niên xã Tả Phìn huyện Sìn Hồ đã ký kết Chương trình phối hợp công tác Đoàn và hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2019 -2021.

Ngày 15/02/2019, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu nhận được đơn của bà Pờ Thị Thiết; Địa chỉ: Bản Huổi Pặc - xã Khổng Lào - huyện Phong Thổ - tỉnh Lai Châu.

Căn cứ quy định của pháp luật về tiếp công dân; nội quy, quy chế tiếp công dân của Sở Tư pháp, ngày 14/01/2019 Sở Tư pháp ban hành lịch tiếp công dân năm 2019 tại Thông báo số 35/TB-SPTP./.

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ban Nội chính tỉnh ủy, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở. Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP;  Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2019 Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

316 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.