ÁN MẠNG TÌNH THÂN – NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?.

Lai Châu - một tỉnh miền núi phía Bắc, nơi có nhiều người dân tộc khác nhau cùng sinh sống, trong đó phần lớn là người dân tộc thiểu số. Đời sống kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, trình độ dân trí, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế. Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật trong vùng đồng bào người dân tộc thiểu số có chiều hướng phức tạp và ngày càng nghiêm trọng mà nổi cộm lên là những vụ án mạng phát sinh từ chính mâu thuẫn trong gia đình như: con giết cha, anh giết em, chồng giết vợ... Đành rằng, sau những vụ án mạng gia đình, các bị cáo phải chịu mức hình phạt thích đáng của pháp luật, song sự hối hận muộn màng của chính bị cáo và nỗi đau với những người ở lại sẽ còn đeo đẳng, kéo dài mãi cho đến hết cuộc đời.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 3 14/05/2019
2 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2 14/05/2019
3 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 33 07/05/2019
4 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 11 05/04/2019
5 103/KH-UBND Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 7 23/01/2019
6 MỘT SỐ VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2019 10 08/01/2019
7 22/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 21 07/01/2019
8 23/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 8 07/01/2019
9 3147/QĐ-BTP Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 11 28/12/2018
10 2074/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 11 19/12/2018
11 2073/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 8 19/12/2018
12 16/2018/TT-BTP Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình thình thi hành pháp luật 4 14/12/2018
13 TÀI LIỆU SƠ KẾT ĐỀ ÁN VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ 53 06/09/2018
14 1297/KH-UBND Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 23 27/08/2018
15 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017 44 20/07/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.