Sáng ngày 13/5/2023 Công đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Như Quỳnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, cùng với toàn thể đoàn viên Công đoàn Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

Thực hiện theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 14/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 236-KH/ĐU, ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 236-KH/ĐU ngày 19/4/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2022 –2025. Ngày 29/5/2022, Chi bộ 2  trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Ngày 30/7/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định 24) thay thế cho Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 (Quy định 29). Qua nghiên cứu nội dung cơ bản của Quy định số 24 và đối chiếu với Quy định số 29 cho thấy có một số điểm mới chủ yếu sau đây:

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020-2025, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Sở Tư pháp, giai đoạn 2020-2025, qua đó Đảng ủy đã xác định và đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác cải cách hành chính đó là:

Chiều ngày 25/12/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

Ngày 25/12/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thức XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ban – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đảng viên, quần chúng Sở Tư pháp.

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Chiều ngày 25/12/2020, Sở Tư pháp long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Văn Ban – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Nhằm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, ngày 02/12/2020 Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 56-KH/ĐU về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 –2025.

 

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

6800 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down