Ngày 30/7/2021, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 24-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định 24) thay thế cho Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 (Quy định 29). Qua nghiên cứu nội dung cơ bản của Quy định số 24 và đối chiếu với Quy định số 29 cho thấy có một số điểm mới chủ yếu sau đây:

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK, ngày 31/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020-2025, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Đảng ủy Sở Tư pháp đã ban hành kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác cải cách hành chính trong Đảng bộ Sở Tư pháp, giai đoạn 2020-2025, qua đó Đảng ủy đã xác định và đưa ra 4 nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác cải cách hành chính đó là:

Chiều ngày 25/12/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp cùng các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ.

Ngày 25/12/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thức XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Ban – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng toàn thể đảng viên, quần chúng Sở Tư pháp.

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Chiều ngày 25/12/2020, Sở Tư pháp long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Thanh Hải – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Nguyễn Văn Ban – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Công đoàn; các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

Nhằm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức và nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, ngày 02/12/2020 Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 56-KH/ĐU về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 –2025.

 

Ngày 16/11/2020, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tả Phìn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên bản xã Tả Phìn năm 2020. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Văn Ban - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tả Phìn, Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận các bản cùng đông đảo bà con Nhân dân xã Tả Phìn.

Ngày 26/10/2020 Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU về thực hiện Đề án nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ giai đoạn 2020 – 2025. Nhằm duy trì nề nếp và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nghị quyết, kết luận của chi bộ, nhất là trong công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ có trách nhiệm, gương mẫu, có năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc; Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Ngày 28/9/2020 tại hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Chi bộ 4 tổ chức quán triệt, phổ biến các Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tới toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ. Tham dự buổi sinh hoạt có Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh - Phó Giám đốc Sở phụ trách các đơn vị sự nghiệp.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down