Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 182/QĐ-UBND Quyết định Về việc xếp lại hạng các đơn vị sự Tuhiệp trực thuộc Sở Tư pháp 03/03/2021
2 90/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 2 25/01/2021
3 02/QĐ-HĐPH Quyết định ban hành danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2021 1 20/01/2021
4 cập nhật hồ sơ quản lý công chức, viên chức Sở Tư pháp 84 03/06/2020
5 Tài liệu Báo cáo Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 128 05/05/2020
6 05/BTC Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 109 23/03/2020
7 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 124 30/10/2019
8 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 20 20/09/2019
9 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu 29 10/09/2019
10 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019 39 10/09/2019
11 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 21 10/09/2019
12 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 241 26/07/2019
13 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 41 01/07/2019
14 542/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 7 30/05/2019
15 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 420 14/05/2019

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.