Truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại huyện Mường Tè.

Trợ giúp pháp lý là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm yếu thế trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

.

Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Ngày 26/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐPH về kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 nhằm nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tìm ra những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật điểm, có tính sáng tạo và hiệu quả cần được nhân rộng.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 cập nhật hồ sơ quản lý công chức, viên chức Sở Tư pháp 62 03/06/2020
2 Tài liệu Báo cáo Sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2020 84 05/05/2020
3 05/BTC Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 88 23/03/2020
4 Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL 54 30/10/2019
5 Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV 19 20/09/2019
6 Quy chế hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lai Châu 25 10/09/2019
7 Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2019 32 10/09/2019
8 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh 13 10/09/2019
9 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 161 26/07/2019
10 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 33 01/07/2019
11 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 417 14/05/2019
12 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2249 14/05/2019
13 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 1169 07/05/2019
14 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 65 05/04/2019
15 130/KH-STP Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 6 28/02/2019

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.