6893 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 185/BC-UBND Báo cáo sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 306 25/06/2021
2 555/STP-VP V/v báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2021 27 26/05/2021
3 06/HĐPH-STP V/v sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và tổng kết chương trình PBGDPL giai đoạn 2017- 2021 100 10/05/2021
4 404/KH-STP Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 5 22/04/2021
5 321/STP-TTr V/v tăng cường công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận thanh tra chuyên ngành tư pháp 19 05/04/2021
6 182/QĐ-UBND Quyết định Về việc xếp lại hạng các đơn vị sự Tuhiệp trực thuộc Sở Tư pháp 49 03/03/2021
7 110/KH-STP Kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tư pháp năm 2021 7 04/02/2021
8 90/QĐ-UBND Quyết định công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 14 25/01/2021
9 05/BTC Gợi ý trả lời Câu hỏi Cuộc thi và lùi thời hạn nhận bài dự thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2020 136 23/03/2020
10 MỘT SỐ VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2019 45 08/01/2019
11 22/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 77 07/01/2019
12 23/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 34 07/01/2019
13 3147/QĐ-BTP Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 40 28/12/2018
14 2074/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 39 19/12/2018
15 2073/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 42 19/12/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down