3807 Người đang Online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/KL-STP Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật và chứng thực năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 tại Ủy ban nhân dân xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 3 16/11/2021
2 1287/KH-STP Triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Lai Châu đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” 3 28/10/2021
3 1279/TB-STP Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 công khai thực hiện trên Hệ thống thông tin một cửa - Cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 1 27/10/2021
4 37/TB-TGPL Thông báo về việc lựa chọn Luật sư 22/10/2021
5 1150/KH-STP Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19 tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 7 04/10/2021
6 93/QĐ-STP Quyết định Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật và chứng thực tại xã Nậm Cần - huyện Tân Uyên - tỉnh Lai Châu 4 24/09/2021
7 1102/STP-PBGDPL V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 15 20/09/2021
8 92/QĐ-STP Về việc thành lập Ban Chi đạo, Tổ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 1 19/09/2021
9 89/QĐ-STP Quyết định về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 4 13/09/2021
10 1000/KL-STP Kết luận thanh tra Trách nhiệm thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng công chứng số 1 tỉnh Lai Châu trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng năm 2020 4 31/08/2021
11 1080/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp Lai Châu 19 18/08/2021
12 1030/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 16 06/08/2021
13 722/STP-VP V/v đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia 5 08/07/2021
14 587/KH-STP Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư pháp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 204 01/06/2021
15 49/QĐ-STP Quyết định về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh Văn phòng luật sư Tấn Việt 11 18/05/2021
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down