(PLVN) - Mới đây, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu và Hội Công chứng viên tỉnh phối hợp tăng cường quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo thống nhất trong việc cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và Luật Quản lý thuế năm 2019, ngày 04/10/2021 Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1151/STP-HCBTTP về việc cung cấp thông tin văn bản công chứng theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Ngày 17/9/2021, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 1093/STP - HCBTTP về việc phối hợp hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhập dữ liệu khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử

Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND, ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Để thực hiện có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề,chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, ngày 26/07/2021 UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 2167/UBND - TH về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Nhằm nắm bắt việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản của một số cơ quan, đơn vị. Qua đó đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong việc chấp hành trình tự, thủ tục của việc đấu giá tài sản. Ngày 08 tháng 7 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 766//KH-STP kiểm tra công tác triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

Để đưa vào sử dụng kịp thời Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 678/UBND-NC ngày 3/4/2020 về việc triển khai cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; Kịp thời phổ biến Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tới các tổ chức, cá nhân là người có tài sản đấu giá để biết và thực hiện.

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

13647 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down