Để đưa vào sử dụng kịp thời Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 678/UBND-NC ngày 3/4/2020 về việc triển khai cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; Kịp thời phổ biến Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tới các tổ chức, cá nhân là người có tài sản đấu giá để biết và thực hiện.

Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Ngày 10/12/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 08/2019/TT-BTP  quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 

33016 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.