Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thống nhất, đồng bộ, trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để đánh giá kết quả DCCI năm 2021 của Sở Tư pháp khách quan,  đạt điểm số cao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 28 tháng 6 năm 2021 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 722/KH-STP triển khai thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DCCI) năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down