Trang chủ DDCI STP

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tư pháp năm 2021
(Ngày đăng :29/06/2021 12:00:00 SA)


Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện thống nhất, đồng bộ, trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp để đánh giá kết quả DCCI năm 2021 của Sở Tư pháp khách quan,  đạt điểm số cao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ngày 28 tháng 6 năm 2021 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 722/KH-STP triển khai thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DCCI) năm 2021

Theo đó, kế hoạch đã đưa ra 07 nhiệm vụ trọng tâm như sau

1.Tăng cường thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện chấp hành kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức, người lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chưc trực huộc vi phạm quy trình nghiệp vụ, vi phạm đạo đức công vụ. Chủ động phòng ngừa, giáo dục và phát hiện, xử lý đối với công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật

2.Thực hiện hoạt động công vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo công bằng giữa các tổ chức, cá nhân, kinh doanh trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, bình đẳng trong giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan theo thẩm quyền(nếu có)

3.Lãnh đạo Sở Tư pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân thường xuyên theo quy định

4.Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

5.Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015

6.Tiếp tục theo dõi và đề ra các giải pháp để nâng cao các chỉ số, đặc biệt đối với các chỉ số điểm đánh giá còn thấp: (1) Cạnh tranh bình đẳng; (2) Thiết chế pháp lý và hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và (3) Minh bạch thông tin.

7. Nâng cao chất lượng phục vụ của công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công; Trung tâm Trợ giúp pháp lỷ nhà nước và Phòng Công chứng số 1

Kế hoạch đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, chuyên môn, đơn vị thuộc Sở.

 

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Tư pháp năm 2021(29/06/2021 9:00:55 SA)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá lần thứ 3 Quyền sử dụng của 05 thửa đất ở đô thị tại thị trấn Tam Đường(27/03/2023 8:57:18 SA)

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Lịch công tác từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023(13/03/2023 4:16:36 CH)

Lịch công tác từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023(06/03/2023 10:25:23 SA)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Video Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down