Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 395/KH-UBND Công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh 24 10/03/2016
2 396/KH_UBND Theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016 25 10/03/2016
3 370/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII 65 07/03/2016
4 Bầu cử Giới thiệu một số nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 73 01/03/2016
5 462/VBHN-BTP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 13 22/02/2016
6 VB CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC 68 18/02/2016
7 02/QĐ-HĐPH Danh sách thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh 102 29/01/2016
8 129/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2016 11 27/01/2016
9 130/KH-UBND Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh 26 27/01/2016
10 82/KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 166 19/01/2016
11 LỆNH CÔNG BỐ 23 VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA NĂM 2015 VÀ ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU VĂN BẢN LUẬT 24 30/12/2015
12 08/KH-HĐPH Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL tỉnh năm 2015 109 17/08/2015
13 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ 20 21/07/2015
14 348/TB-STP Thay đổi địa chỉ Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp 13 08/07/2015
15 943/KH-UBND Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” trên địa bàn tỉnh. 97 29/06/2015

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.