Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 85//STP-PBGDPL Công văn v/v lập danh sách đề nghị, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 26 06/03/2014
2 84//STP-PBGDPL Công văn củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 39 06/03/2014
3 74//STP-VP V/v cử công chức tham dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP 20 04/03/2014
4 71//STP-PBGDPL Công văn hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở 19 03/03/2014
5 14/2014//TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 30 12/02/2014
6 39//STP-KSTT Công văn v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTT hành chính 12 11/02/2014
7 20//STP-TĐ Phát động thi đua năm 2014 trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu 22 17/01/2014
8 01/KH-UBND Triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở 35 02/01/2014
9 20/2013/TT-BTP Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp 22 03/12/2013
10 1046/KH-UBND Kế hoạch thực hiện quyết đinh về chuẩn tiếp cận pháp luật 61 23/10/2013
11 1071/QĐ-UBND hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 7 năm 2013 về phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết đinh số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) trên địa bàn tỉnh Lai Châu 139 08/10/2013
12 110/2013//NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 7 24/09/2013
13 1203/KH-UBND Kế hoạch PBGDPL cho thanh niên 34 12/09/2013
14 16//HĐPH-STP V/v lập dự toán kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014. 11 20/08/2013
15 1039//KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL, giai đoạn 2013-2016 51 19/08/2013

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.