Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 51 09/01/2017
2 30/KH-UBND Kế hoach công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 22 09/01/2017
3 10/HĐPH Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 90 17/11/2016
4 1521/QĐ-UBND Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 30 04/11/2016
5 1520/QĐ-UBND Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 49 04/11/2016
6 1296/KH-UBND Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh 48 30/09/2016
7 1297/UBND-NC Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 59 30/09/2016
8 Gợi ý Câu hỏi, gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới" năm 2016 430 23/08/2016
9 Đề cương BC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2016 668 12/08/2016
10 05/KH-BCĐ Kiểm tra và tự kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133 59 01/08/2016
11 06/TL-BTC Thể lệ, câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới" 61 28/07/2016
12 08/KH-HĐPH Kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2016 101 28/07/2016
13 421/KL-STP Kết luận thanh tra v/v chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2015 99 26/07/2016
14 02/TL-BTC Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lai Châu năm 2016 24 07/07/2016
15 40/QĐ-STP Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 42 04/07/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.