Trang chủ Hoạt động PBGDPL Nghiên cứu - Trao đổi

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
(Ngày đăng :09/05/2018 12:00:00 SA)

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đã có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) có rất nhiều điểm mới so với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, một trong những điểm mới quan trọng của Bộ luật hình sự năm 2015 là “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260. 

Nếu như Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999 có tên gọi là “Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” thì tên gọi Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa thành “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Như vậy, Bộ luật hình sự năm 2015 đã thay cụm từ “tham gia” cho cụm từ “điều khiển phương tiện”, việc thay đổi tên của điều luật thể hiện phạm vi điều chỉnh của điều luật và chủ thể thực hiện hành vi phạm tội quy định tại Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 đã có nhiều thay đổi lớn so với quy định tại Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999, cụ thể là:

Theo quy định tại Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999 thì chỉ những người nào “điều khiển phương tiện” giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác… mới là chủ thể của tội phạm, còn những người điều khiển, dẫn dắt súc vật trên đường bộ; người đi bộ trên đường bộ thì không phải là chủ thể của tội phạm, mặc dù trên thực tế trong quá trình tham gia giao thông đường bộ những người này có thể vi phạm an toàn giao thông đường bộ và gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác. Trong khi đó, chủ thể thực hiện hành vi phạm tội quy định tại Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 là những người “tham gia” giao thông đường bộ nên chủ thể thực hiện hành vi phạm tội không còn bó hẹp trong phạm vi “người điều khiển phương tiện” giao thông đường bộ mà sẽ bao gồm: người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ vì khoản 22 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã quy định người tham gia giao thông đường bộ gồm: người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ.

Việc quy định mở rộng hơn về phạm vi điều chỉnh và chủ thể thực hiện hành vi phạm tội tại Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 nhằm tạo ra sự công bằng, triệt để trong xử lý, đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thực tiễn, khắc phục những bất cập, hạn chế do Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định chỉ những người nào “điều khiển phương tiện” giao thông đường bộ mới là chủ thể của tội phạm. Trong khi thực tế diễn ra nhiều trường hợp người điều khiển, dẫn dắt súc vật trên đường bộ; người đi bộ trên đường bộ vi phạm an toàn giao thông đường bộ và gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác nhưng lại không bị xử lý trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp này do pháp luật không có quy định.

Không chỉ mở rộng phạm vi điều chỉnh của điều luật và chủ thể thực hiện hành vi phạm tội như đã phân tích ở trên, Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015 còn quy định cụ thể rõ ràng hậu quả về tính mạng, sức khỏe, tài sản do hành vi vi phạm gây ra để làm căn cứ định tội và định khung hình phạt chứ không phải là quy định mang tính chất định tính như quy định trước đây tại Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999, còn hậu quả lại được quy định, hướng dẫn bằng văn bản khác dưới luật.

Ngoài ra, hậu quả sức khỏe, tài sản làm căn cứ xử lý hình sự, mức hình phạt tại khoản cấu thành tội phạm… của Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015 cũng có sự thay đổi so với quy điịnh tại Điều 202 của Bộ luật hình sự năm 1999.

Tin liên quan

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ(09/05/2018 3:55:52 CH)

Khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng(03/07/2017 10:26:40 SA)

SỰ BẤT CẬP TRONG VIỆC THỰC HIỆN THU PHÍ CÔNG CHỨNG VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT(01/12/2016 4:13:41 CH)

Quyền con người từ góc độ pháp lý(01/12/2016 3:38:28 CH)

Một số vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính(01/12/2016 3:43:42 CH)

524 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.