Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (đã có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) có rất nhiều điểm mới so với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, một trong những điểm mới quan trọng của Bộ luật hình sự năm 2015 là “Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Điều 260. 

Qua gần 04 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, công tác xử lý vi phạm hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao, góp phần đắc lực cho việc ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước nói chung cũng như trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống. 

Qua 3 năm triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính cho thấy các quy định Nghị định số 81/2013/NĐ-CP còn nhiều nội dung chung chung, chưa cụ thể dẫn tới tình trạng các cơ quan, tổ chức, cá nhân gặp phải không ít khó khăn, lúng túng  trong quá trình thực thi pháp luật trên thực tế. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ đề cập đến một số quy định liên quan đến biểu mẫu và cơ chế tài chính, kinh phí  cũng như các điều kiện, phương tiện đảm bảo cho hoạt động quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể là:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down