Trang chủ Tổ chức bộ máy Đơn vị trực thuộc

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản
(Ngày đăng :12/11/2014 12:06:51 CH)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trụ sở: Tầng 4, Toà nhà số 1, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu - phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại:  02133792258; 02133876858 

  Email: ttdvdgts.sotp@laichau.gov.vn

           

Giám đốc: Đỗ Khắc Tiến

 

Chức năng:

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu, có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Có chức năng thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Nhiệm vụ: 

- Thực hiện việc bán đấu giá tài sản theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả bán đấu giá tài sản.

- Ban hành nội quy bán đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

- Giao tài sản bán đấu giá được giao bảo quản hoặc quản lý cho người mua được tài sản bán đấu giá; yêu cầu người có tài sản bán đấu giá giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá trong trường hợp người có tài sản bán đấu giá đang trực tiếp quản lý tài sản đó.

- Cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan đến tài sản bán đấu giá cho người mua được tài sản bán đấu giá.

- Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, thuế, tài chính, thống kê.

- Lập Sổ theo dõi tài sản bán đấu giá, Sổ đăng ký bán đấu giá tài sản.

- Bồi thường thiệt hại do lỗi của đấu giá viên và các nhân viên khác của tổ chức mình gây ra trong khi thực hiện bán đấu giá tài sản.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo hợp đồng bán đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

- Cấp Thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên để sử dụng trong khi làm việc theo các nội dung ghi trong Chứng chỉ hành nghề đấu giá.

- Đăng ký danh sách đấu giá viên, việc thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên với Sở Tư pháp.

 - Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

- Yêu cầu người có tài sản bán đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản bán đấu giá.

- Yêu cầu người mua được tài sản bán đấu giá thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá và thực hiện các nghĩa vụ khác được xác định trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

- Yêu cầu người có tài sản bán đấu giá thanh toán phí, chi phí bán đấu giá tài sản và thực hiện các nghĩa vụ khác được xác định trong hợp đồng bán đấu giá tài sản.

- Quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Trung tâm. Phân công nhiệm vụ, đề xuất thực hiện chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm.

- Tổ chức công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch, thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác bán đấu giá tài sản ở địa phương. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do lãnh đạo Sở Tư pháp giao.

Tin liên quan

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản(12/11/2014 12:06:51 CH)

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lai Châu(12/11/2014 12:05:44 CH)

Phòng Công chứng số 1(12/11/2014 12:06:30 CH)

Tin mới nhất

Gần 40 tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022(17/05/2022 2:56:33 CH)

Lịch công từ ngày 16/05 - 22/05/2022(17/05/2022 2:38:15 CH)

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI CỦA CỤC CON NUÔI – BỘ TƯ PHÁP LÀM VIỆC TẠI TỈNH LAI CHÂU(05/05/2022 8:29:35 SA)

Lịch công tác từ ngày 25/4 - 01/5/2022(26/04/2022 11:17:45 SA)

Lịch công tác từ ngày 18/4/2022 - 24/4/2022(18/04/2022 10:17:59 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down