TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trụ sở: Tầng 4, Toà nhà số 1, trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu - phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Điện thoại:  02133792258; 02133876858 

  Email: ttdvdgts.sotp@laichau.gov.vn

           

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH LAI CHÂU

Trụ sở: Tầng 1, Toà nhà số 1 trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu - Phường Đông Phong, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3795663; 0213.3878.480 - Fax: 0231.3790193

Email: tttgplnn.sotp@laichau.govn.vn

 

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1

Trụ sở: Tầng 1, Toà nhà số 1 trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu - Phường Đông Phong, TP Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Điện Thoại: 02133.877741

Email: phongcongchungso1.sotp@laichau.gov.vn

12182 Người đang Online
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down