Trang chủ Giới thiệu chung Lịch sử phát triển

70 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM
(Ngày đăng :06/10/2014 9:34:24 SA)


Hoà chung với không khí thi đua của cả nước mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, trong những ngày này, Ngành Tư pháp triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của mình. Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra.

Đây là dịp để toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ngành Tư pháp cùng ôn lại truyền thống của Ngành tư pháp Việt Nam trong chặng đường lịch sử vừa qua.

70 năm qua là một chặng đường phấn đấu gian khổ và bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ Tư pháp gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trải qua hai cuộc kháng chiến, những năm tháng khó khăn phục hồi nền kinh tế của đất nước sau chiến tranh, tiếp đó là thời kỳ Đổi mới, Ngành Tư pháp chúng ta đã trải qua nhiều bước thăng trầm, nhưng luôn có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng xã hội mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản quang vinh và Bác Hồ kính yêu.

Cách đây đúng 70 năm, trong không khí hào hùng của Cách mạng Tháng Tám, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Tuyên cáo thành lập Nội các Thống nhất Quốc gia gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Tư pháp do Ông Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng. Kể từ ngày đó, Ngành Tư pháp của chế độ mới đã chính thức ra đời và giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập nền tảng pháp lý cho việc hình thành và củng cố chính quyền nhân dân. Với nhận thức, đất nước không thể một ngày không có luật, Bộ Tư pháp đã đệ trình Chủ tịch Chính phủ ban hành Sắc lệnh số 47 ngày 10 tháng 10 năm 1945 về việc tạm thời giữ các luật lệ hiện hành của chế độ cũ với điều kiện không trái với nguyên tắc độc lập của nước Việt Nam và chính thể dân chủ cộng hoà. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư pháp đã tích cực tham gia vào việc soạn thảo bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta - Hiến pháp 1946, xác lập các nguyên tắc cơ bản của chế độ dân chủ Nhân dân và tổ chức bộ máy nhà nước.

Năm 1958, theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khoá I, Toà án nhân dân tối cao và Viện Công tố Trung ương trực thuộc Chính phủ được thành lập, tách khỏi Bộ Tư pháp. Sau đó, trên cơ sở Hiến pháp 1959, Luật Tổ chức Toà án Nhân dân 1960 và Luật Tổ chức Viện kiểm sát Nhân dân 1960, đã hình thành hệ thống Toà án Nhân dân và hệ thống Viện kiểm sát Nhân dân độc lập với Chính phủ. Cũng từ năm 1960, theo Luật Tổ chức Chính phủ, trong thành phần Chính phủ không có Bộ Tư pháp. Các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp về quản lý tổ chức và hoạt động của các cơ quan điều tra (tư pháp công an), truy tố (viện công tố), xét xử (toà án), thi hành án được chuyển giao cho Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Toà án Nhân dân tối cao và một phần cho chính quyền địa phương. 

Từ tháng 9 năm 1972, Uỷ ban Pháp chế của Hội đồng Chính phủ được thành lập giữ vai trò là cơ quan quản lý thống nhất công tác pháp chế, đặc biệt là trong việc quản lý nhà nước về kinh tế. Tính đến 4/1975, ở Trung ương đã có 35/42 cơ quan có tổ chức pháp chế, ở địa phương có 16/25 tỉnh có tổ chức pháp chế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, việc thành lập Ban Pháp chế tỉnh được hưởng ứng ở hầu hết các tỉnh phía nam mà các địa phương mở đầu thành lập vào cuối năm 1975 là thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai, Nghĩa Bình, Phú Khánh, Hậu Giang.

Tháng 3/1981, Bộ Chính trị quyết định thành lập lại Bộ Tư pháp trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) để kế thừa, mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban Pháp chế, đồng thời quản lý các Toà án địa phương về mặt tổ chức.  Từ đó đến nay, theo quy định của Chính phủ, các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ngành Tư pháp đã ba lần được thay đổi theo xu hướng mở rộng công tác tư pháp để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng - an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Cũng từ đó, tổ chức của Ngành không ngừng được củng cố, phát triển mạnh mẽ, khẳng định rõ vị trí, vai trò đặc trưng của công tác Tư pháp trên các lĩnh vực xã hội. Ngày 07/11/1995, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 715/QĐ-TTg  lấy ngày 28/8 hàng năm là “Ngày truyền thống của Ngành Tư pháp Việt Nam”. Có thể khẳng định đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Tư pháp.

Nhìn lại 70 năm lịch sử xây dựng và phấn đấu của Ngành trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà và sự nghiệp đổi mới, CNH – HÐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta tự hào vì Ngành Tư pháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và nổi bật trong việc xây dựng, hoàn thiện các nền tảng pháp luật và tư pháp dân chủ Nhân dân, đồng thời đảm đương tốt chức năng quản lý nhà nước đa ngành, từ các việc vĩ mô như giúp Chính phủ, Quốc hội hoạch định chiến lược pháp luật, tư pháp của đất nước, xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đến các hoạt động chuyên môn có tính tác nghiệp, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu pháp lý về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức....

 Trên con đường xây dựng, trưởng thành, các thế hệ ngành Tư pháp Việt Nam luôn khắc ghi và phấn đấu thực hiện những lời chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Ngành từ buổi đầu mới thành lập, đó là: Tư pháp là cơ quan trọng yếu của chính quyền. Tư pháp nghĩ cho cùng là vấn đề ở đời và làm người. Ở đời và làm người là phải thương nước, thương dân. Phải tăng cường luật pháp dân chủ, cố gắng làm cho luật pháp dân chủ ngày càng nhiều hơn, tốt hơn. Phải nêu cao gương phụng công, thủ pháp, nêu cao lẽ công bằng, chí công vô tư; phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Giúp dân, học dân là để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Những lời dạy nêu trên của Bác là kim chỉ nam định hướng cho sự phát triển của ngành Tư pháp Việt Nam, là nền tảng để hình thành nên tư tưởng, cốt cách, tác phong của người cán bộ tư pháp cách mạng.

 

Tin liên quan

Tư pháp Lai Châu - xây dựng và trưởng thành(04/08/2015 2:07:44 CH)

70 NĂM TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP VIỆT NAM (06/10/2014 9:34:24 SA)

Tin mới nhất

Gần 40 tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022(17/05/2022 2:56:33 CH)

Lịch công từ ngày 16/05 - 22/05/2022(17/05/2022 2:38:15 CH)

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI CỦA CỤC CON NUÔI – BỘ TƯ PHÁP LÀM VIỆC TẠI TỈNH LAI CHÂU(05/05/2022 8:29:35 SA)

Lịch công tác từ ngày 25/4 - 01/5/2022(26/04/2022 11:17:45 SA)

Lịch công tác từ ngày 18/4/2022 - 24/4/2022(18/04/2022 10:17:59 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down