Trang chủ Hành chính và Bổ trợ tư pháp Hành chính tư pháp

Hướng dẫn về thẩm quyền ký và trình bày Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế
(Ngày đăng :20/10/2021 12:00:00 SA)


Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu tại cuộc họp ngày 19/10/2021; Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1232/STP-HCBTTP hướng dẫn về thẩm quyền ký và trình bày Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp cụ thể.

Hiện nay do yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-119, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã được thành lập mới, theo đó đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp làm Trưởng ban chỉ đạo các cấp. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy và phù hợp với tình hình thực tiễn, Sở Tư pháp hướng dẫn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thẩm quyền ký và trình bày Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với việc ký Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú; ký Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung cấp huyện; Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế.

Đồng thời, hướng dẫn thiết kế, trình bày Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp: Ban hành quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với từng đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế; ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; phê duyệt trực tiếp trên bản danh sách các trường hợp bị áp dụng biện pháp cách ly y tế; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ./.

Tin liên quan

Triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lai Châu(16/03/2022 8:19:52 SA)

Hội thảo về đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024(25/11/2021 9:49:21 SA)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 20/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ HỘ TỊCH (18/11/2021 4:28:31 CH)

Hướng dẫn về thẩm quyền ký và trình bày Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế(26/10/2021 2:01:21 CH)

Điểm mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam(02/03/2020 9:45:59 SA)

Tin mới nhất

Gần 40 tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2022(17/05/2022 2:56:33 CH)

Lịch công từ ngày 16/05 - 22/05/2022(17/05/2022 2:38:15 CH)

ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI CỦA CỤC CON NUÔI – BỘ TƯ PHÁP LÀM VIỆC TẠI TỈNH LAI CHÂU(05/05/2022 8:29:35 SA)

Lịch công tác từ ngày 25/4 - 01/5/2022(26/04/2022 11:17:45 SA)

Lịch công tác từ ngày 18/4/2022 - 24/4/2022(18/04/2022 10:17:59 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down