Trang chủ Hành chính và Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Triển khai thực hiện Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản
(Ngày đăng :01/05/2020 12:00:00 SA)

Để đưa vào sử dụng kịp thời Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 678/UBND-NC ngày 3/4/2020 về việc triển khai cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Theo đó yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục phổ biến, quán triệt có hiệu quả các quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; Kịp thời phổ biến Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản tới các tổ chức, cá nhân là người có tài sản đấu giá để biết và thực hiện.

Đồng thời giao Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhận thông tin về Tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên trên địa bàn lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Hướng dẫn người có tài sản cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Đôn đốc, theo dõi việc cập nhật thông tin về việc lựa chọn tổ chức đấu giá và thông tin về việc đấu giá để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Ngoài ra yêu cầu người có tài sản đấu giá kể từ ngày 10/4/2020 các loại tài sản được đưa ra đấu giá, sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá tài sản, đề nghị các cơ quan, đơn vị có tài sản đấu giá cần cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật đấu giá tài sản…

Cổng thông tin điện tử về đấu giá tài sản chính thức đưa vào sử dụng kể từ ngày 10/4/2020.

Tin liên quan

Chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng(08/10/2021 4:30:35 CH)

Phối hợp cung cấp thông tin văn bản công chứng theo yêu cầu của cơ quan thuế(05/10/2021 3:33:11 CH)

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử(24/09/2021 2:37:30 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (24/09/2021 10:44:03 SA)

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(27/07/2021 2:29:09 CH)

Tin mới nhất

Tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(18/10/2021 4:49:07 SA)

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021(12/10/2021 9:41:12 SA)

Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp(12/10/2021 9:07:51 SA)

Người nào vận chuyển trái phép 100 gam heroin trở lên bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình(12/10/2021 8:44:14 SA)

Lịch công tác từ ngày 11/10 đến ngày 17/10/2021(11/10/2021 10:07:05 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down