Trang chủ Hành chính và Bổ trợ tư pháp Bổ trợ tư pháp

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :27/07/2021 2:44:43 CH)


Để thực hiện có hiệu quả Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề,chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số Nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, ngày 26/07/2021 UBND tỉnh Lai Châu ban hành công văn số 2167/UBND - TH về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản khác có liên quan; Chủ động phối hợp gửi các văn bản có liên quan trong quá trình giải quyết yêu cầu bồi thường và xác định trách nhiệm hoàn trả cho Ủy ban nhân dân tỉnh; Giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường theo Luật Trách nhiệm Bồi thường của nhà nước năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bố trí biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác bồi thường của nhà nước và thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất theo đúng quy định.

 

Tin liên quan

Chấn chỉnh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động công chứng(08/10/2021 4:30:35 CH)

Phối hợp cung cấp thông tin văn bản công chứng theo yêu cầu của cơ quan thuế(05/10/2021 3:33:11 CH)

Hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong tiếp nhận số định danh cá nhân khi cập nhật dữ liệu khai sinh vào phần mềm đăng ký khai sinh điện tử(24/09/2021 2:37:30 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu (24/09/2021 10:44:03 SA)

Tăng cường thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(27/07/2021 2:29:09 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường(25/11/2021 9:24:38 SA)

Thông báo đấu giá (24/11/2021 2:37:19 CH)

Hội thảo về đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024(25/11/2021 9:49:21 SA)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 20/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ HỘ TỊCH (18/11/2021 4:28:31 CH)

Quy định về việc từ chối tiếp công dân (18/11/2021 9:23:36 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down