Ngày 09/02/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1210/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ.

Ngày 28/12/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2020/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi với những nội dung cơ bản như sau:

Ngày 22 tháng 02 năm 2021, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 252/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021

Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) trên địa bàn tỉnh Lai Châu, các địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm đẩy  mạnh công tác  tuyên  tuyền, phổ biến các quy định  của pháp luật  về công tác văn thư, lưu trữ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, trách  nhiệm  của  công  chức, viên chức trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, ngày 23 tháng 2 năm 2021 Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-STP  Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.

 

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Kế hoạch số 3098/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 380/UBND-NC ngày 19/02/2021 hướng dẫn công tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu gồm 02 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành là: tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng và tình hình thi hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Ngày 06/02/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1053/QĐ-BYT hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
Mục đích của Hướng dẫn này là phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19 tại cộng đồng nhằm thực hiện chung sống an toàn với dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới (khi chưa phát hiện ổ dịch COVID-19 tại cộng đồng). Hướng dẫn quy định cụ thể về địa điểm, thời điểm, đối tượng đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cụ thể như sau:

Ngày 05/02/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 377/TCT-DNNCN về đẩy mạnh tổ chức triển khai cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế đối với cá nhân.

Ngày 18/01/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia đã thông qua Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Ngày 11/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 “Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2021”, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

349 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.