Trang chủ XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Ngày đăng :22/09/2020 12:00:00 SA)


Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào đề xuất của các cơ quan, địa phương; đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, ngày 18/9/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2012/UBND-TH triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đó chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung, như sau:

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan phòng, chống dịch Covid – 19

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định vềphòng, chống dịch và tố giác các hành vi vi phạm. Trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm, triệt để và công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm hình sự, chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định.

Có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Tăng cường giám sát, kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp phát hiện cơ quan, người có thẩm quyền có hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì cần xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí, nguồn lực tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính nói chung và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nói riêng cho các đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền xử phạt.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bằng các hình thức đa dạng như: Đăng tải văn bản trên Trang Thông tin điện tử, Cổng Thông tin điện tử; tổ chức các hội nghị triển khai, tư vấn, giải đáp quy định của pháp luật cho các cá nhân, tổ chức,…

Tin liên quan

Kiểm tra liên ngành công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công thương(26/09/2022 3:35:29 CH)

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU(12/08/2021 8:50:16 SA)

Quyết định Ban hành Phương án điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/08/2021 2:19:57 CH)

Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(09/07/2021 9:37:24 SA)

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(13/01/2021 8:25:53 SA)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Lịch công tác từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023(13/03/2023 4:16:36 CH)

Lịch công tác từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023(06/03/2023 10:25:23 SA)

Lịch công tác từ ngày 27/02 đến ngày 05/3/2023(27/02/2023 9:05:53 SA)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Video Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down