Trang chủ XÂY DỰNG, KIỂM TRA VÀ THI HÀNH PHÁP LUẬT Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(Ngày đăng :22/09/2020 12:00:00 SA)


Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào đề xuất của các cơ quan, địa phương; đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, ngày 18/9/2020 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2012/UBND-TH triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong đó chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt một số nội dung, như sau:

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan phòng, chống dịch Covid – 19

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định vềphòng, chống dịch và tố giác các hành vi vi phạm. Trường hợp phát hiện các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm, triệt để và công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm hình sự, chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định.

Có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Tăng cường giám sát, kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp phát hiện cơ quan, người có thẩm quyền có hành vi vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì cần xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí, nguồn lực tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính nói chung và trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nói riêng cho các đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền xử phạt.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bằng các hình thức đa dạng như: Đăng tải văn bản trên Trang Thông tin điện tử, Cổng Thông tin điện tử; tổ chức các hội nghị triển khai, tư vấn, giải đáp quy định của pháp luật cho các cá nhân, tổ chức,…

Tin liên quan

QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU(12/08/2021 8:50:16 SA)

Quyết định Ban hành Phương án điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lai Châu(11/08/2021 2:19:57 CH)

Thông tư số 04/2021/TT-BTP hướng dẫn về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật(09/07/2021 9:37:24 SA)

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(13/01/2021 8:25:53 SA)

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp tại huyện Sìn Hồ(04/11/2020 11:21:49 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường(25/11/2021 9:24:38 SA)

Thông báo đấu giá (24/11/2021 2:37:19 CH)

Hội thảo về đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024(25/11/2021 9:49:21 SA)

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN QUYẾT ĐỊNH SỐ 402/QĐ-TTG NGÀY 20/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỎA THUẬN TOÀN CẦU VỀ DI CƯ HỢP PHÁP, AN TOÀN VÀ TRẬT TỰ CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ VẤN ĐỀ QUỐC TỊCH VÀ HỘ TỊCH (18/11/2021 4:28:31 CH)

Quy định về việc từ chối tiếp công dân (18/11/2021 9:23:36 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down