Trang chủ Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2020
(Ngày đăng :21/07/2020 12:00:00 SA)

Thực hiện Kế hoạch số 3070/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020; Công văn số 330/UBND-NC ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Ngày 16/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 903/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật tại các huyệ, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm có 07 thành viên do đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn có nhiệm vụ kiểm tra công tác thi hành pháp luật nói chung tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong đó trọng tâm là công tác thi hành pháp luật về thực hiện chính sách phát triển rừng và chính sách phát triển chè.

Việc kiểm tra của Đoàn được dự kiến trong Quý III, IV năm 2020.

Tin liên quan

Ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(13/01/2021 8:25:53 SA)

Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp tại huyện Sìn Hồ(04/11/2020 11:21:49 SA)

Triển khai một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19(22/09/2020 9:45:39 SA)

Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra công tác thi hành pháp luật năm 2020(22/07/2020 8:30:56 SA)

V/v triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020(13/04/2020 12:40:33 CH)

738 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.