Trang chủ Xây dựng, kiểm tra và thi hành pháp luật Xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL

Lai Châu ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :05/01/2021 12:00:00 SA)

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 63/2020/QH14; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 3097/KH-UBND ngày 31/12/2020 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của văn bản để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật với yêu cầu tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021; kiểm tra văn bản do cơ quan, người ban hành văn bản gửi đến; kiểm tra văn bản theo địa bàn và rà soát văn bản quy phạm pháp luật của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và địa phương, đồng thời định kỳ báo cáo theo quy định.

Tin liên quan

Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2020(21/01/2021 9:53:58 SA)

Lai Châu ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/01/2021 2:11:03 CH)

Những điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (22/07/2020 8:38:59 SA)

Phòng, chống Covis-19(27/02/2020 10:35:50 SA)

736 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.