Trang chủ VB chỉ đạo - điều hành

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP
(Ngày đăng :16/03/2023 3:16:41 CH)

Ngày 15/3/2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 323/STP-HCBTTP V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; Quyết định số 43/QĐ-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện "Nghị định số 99/2022/NĐCP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm" trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Để dự thảo văn bản được chính xác, hoàn thiện, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn địa phương, Sở Tư pháp gửi kèm theo công văn này dự thảo văn bản nêu trên đến quý cơ quan, đơn vị. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng dự thảo trên. Ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 22/3/2023 để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện dự thảo văn bản trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Chi tiết tại đây: Dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP

 

Tin liên quan

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai(09/03/2023 9:27:33 SA)

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai(09/03/2023 8:53:56 SA)

Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu(30/08/2021 10:19:43 SA)

Kế hoach duy trì áp dụng, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Sở Tư pháp Lai Châu(05/08/2021 2:16:51 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down