Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Văn phòng

Ngày 20/02/2020, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 120/KH-STP về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.
(Ngày đăng :25/02/2020 12:00:00 SA)

Với mục đích tạo cơ sở vững chắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và mang tính thi đua lập thành tích cao trong hoạt động của văn thư, lưu trữ, thực hiên thành công các mục tiêu chiến lược phát triển của ngành; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và đưa công tác văn thư lưu trữ đi vào nề nếp, hoạt động đảm bảo đúng quy định góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ.

Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ cụ thể như:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ, trong đó tập trung vào các văn bản như: Thông tư số 01/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lữu trữ.

- Cử công chức, viên chức làm công tác văn thư tại cơ quan, đơn vị đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do tỉnh tổ chức (nếu có).

- Xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan.

- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Ban hành Quy định thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của đơn vị theo Quy định tại Thông tư 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ theo quy định.

- Thực hiện công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu, xác định giá trị tài liệu; thực hiện việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện tốt công tác bảo quản và khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ có hiệu quả;

- Thực hiện chế độ Báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013 của Bộ Nội vụ.

- Chỉ đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc sở lập hồ sơ công việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ của sở trong năm 2020.

- Lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của từng cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến văn bản, tài liệu hành chính.  

- Bố trí kinh phí, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác văn thư, lưu trữ Quy định tại Điều 39 Luật lưu trữ.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ như: Tiếp tục áp dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT-iOffice. Nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào công tác văn thư, lưu trữ.

Tin liên quan

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023(30/12/2022 2:21:13 CH)

Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(03/02/2023 10:59:40 SA)

Tọa đàm một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp(02/11/2022 8:38:32 SA)

Sở Tư pháp Lai Châu dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính sở, ngành cấp tỉnh(03/06/2022 8:55:19 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022(03/02/2023 2:09:59 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down