Trang chủ Văn phòng STP

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ
(Ngày đăng :11/03/2021 2:03:18 CH)

Nhằm nâng nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-STP ngày 11/3/2021 triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kế hoạch tập trung vào các nôi dung sau: Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số130/2020/NĐ-CP; Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; Lập danh sách đối tượng kê khai; lập sổ kê khai, giao, nhận bản kê khai; đôn đốc; kiểm tra nội dung bản kê khai;công khai bản kê khai; tổng hợp và bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đúng thời gian quy định.

Kế hoạch đã phân công nhiệm vụ cho các phòng thuộc Sở triển khai thực hiện./.

 

Tin liên quan

Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh Lai Châu(25/05/2021 9:17:02 SA)

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trong lĩnh vực tư pháp(01/04/2021 1:28:45 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ (11/03/2021 2:02:25 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu(11/09/2020 11:06:44 SA)

Ngày 20/02/2020, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 120/KH-STP về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.(27/02/2020 10:25:44 SA)

1451 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.