Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Văn phòng

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
(Ngày đăng :08/03/2022 12:00:00 SA)

Để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở. Qua đó, phát hiện những sáng kiến, cách làm hay trong tổ chức, triển khai thực hiện; kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Sở.Ngày 08 tháng 3 năm 2022, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 247/KH-STP kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 

Đối tượng kiểm tra: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

Thời gian kiểm tra: trong quý III/2022 (thời gian cụ thể do Trưởng đoàn chủ động bố trí và có thông báo sau).

Phương pháp kiểm tra:

Đơn vị được kiểm tra chuẩn bị báo cáo và hồ sơ, tài liệu liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tại đơn vị. Kết thúc buổi kiểm tra, có họp trao đổi về kết quả kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản.

Nội dung kiểm tra:

1.Công tác triển khai và kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của lãnh đạo Sở về nhiệm vụ cải cách hành chính.

2.Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (đối với các phòng, đơn vị có thủ tục hành chính): việc rà soát, đề xuất cắt, giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cấp bản sao điện tử; việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính; việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định thủ tục hành chính; Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

3.Việc cải cách tài chính công (đối với các đơn vị): xây dựng và triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP…

4.Cải cách chế độ công vụ

Việc phân công trách nhiệm thực thi công vụ đối với công chức, viên chức…

Kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động.

Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.

5. Việc thực hiện Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, phát triển Chính quyền số năm 2022; việc gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hộp thư công vụ trong trao đổi công việc; việc sử dụng chữ ký số để phát hành văn bản điện tử; việc thực hiện báo cáo cải cách hành chính….

Chi tiết tại kế hoạch số 247/KH-STP

 

Tin liên quan

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023(30/12/2022 2:21:13 CH)

Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(03/02/2023 10:59:40 SA)

Tọa đàm một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp(02/11/2022 8:38:32 SA)

Sở Tư pháp Lai Châu dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính sở, ngành cấp tỉnh(03/06/2022 8:55:19 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022(03/02/2023 2:09:59 CH)

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá lần thứ 3 Quyền sử dụng của 05 thửa đất ở đô thị tại thị trấn Tam Đường(27/03/2023 8:57:18 SA)

Thông báo đấu giá Quyền khai thác mỏ khoáng mỏ vật liệu san lấp Bó Lun, Pắc Ta, huyện Tân Uyên (22/03/2023 11:09:25 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (16/03/2023 3:16:28 CH)

Lịch công tác từ ngày 13/3 đến ngày 19/3/2023(13/03/2023 4:16:36 CH)

Lịch công tác từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023(06/03/2023 10:25:23 SA)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

Video Tổng kết công tác Tư pháp năm 2021

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down