Trang chủ Văn phòng STP

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trong lĩnh vực tư pháp
(Ngày đăng :01/04/2021 1:28:54 CH)

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là yêu cầu tất yếu, là nội dung quan trọng và là một trong các tiêu chí chấm điểm trong cải cách hành chính.

Việc tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của tổ chức và công dân. Với mục đích đó, ngày 31/3/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 298/KH-STP về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính nhà nước lĩnh vực tư pháp, kế hoạch đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong họp, giao ban và chỉ đạo điều hành công việc;

2. Đẩy mạnh xử lý, trao đổi giải quyết công việc trên môi trường

3. Đột phá trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 qua việc phấn đấu đưa tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 60% trở lên; rà soát, xây dựng phương án giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu “5 tại chỗ” - tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

4. Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, bảo đảm năm 2021 đạt 35% số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

5. Tích cực tham gia các cuộc đối thoại, tham vấn để tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

6. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hình thành “văn hóa số”.

Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tham mưu, triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Đồng thời yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch, xem đây là nội dung đánh giá, bình xét thi đua đối với từng đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ./.

Nguyễn Thị Thoảng

Tin liên quan

Công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh Lai Châu(25/05/2021 9:17:02 SA)

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trong lĩnh vực tư pháp(01/04/2021 1:28:45 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ (11/03/2021 2:02:25 CH)

Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu(11/09/2020 11:06:44 SA)

Ngày 20/02/2020, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch số 120/KH-STP về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.(27/02/2020 10:25:44 SA)

1472 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.