Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Văn phòng

Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước trong lĩnh vực tư pháp
(Ngày đăng :01/04/2021 1:28:54 CH)


Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là yêu cầu tất yếu, là nội dung quan trọng và là một trong các tiêu chí chấm điểm trong cải cách hành chính.

Việc tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước; góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của tổ chức và công dân. Với mục đích đó, ngày 31/3/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 298/KH-STP về triển khai các nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính nhà nước lĩnh vực tư pháp, kế hoạch đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong họp, giao ban và chỉ đạo điều hành công việc;

2. Đẩy mạnh xử lý, trao đổi giải quyết công việc trên môi trường

3. Đột phá trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 qua việc phấn đấu đưa tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 60% trở lên; rà soát, xây dựng phương án giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu “5 tại chỗ” - tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại chỗ.

4. Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, bảo đảm năm 2021 đạt 35% số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

5. Tích cực tham gia các cuộc đối thoại, tham vấn để tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

6. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hình thành “văn hóa số”.

Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động tham mưu, triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Đồng thời yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch, xem đây là nội dung đánh giá, bình xét thi đua đối với từng đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ./.

Nguyễn Thị Thoảng

Tin liên quan

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023(30/12/2022 2:21:13 CH)

Tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2022(03/02/2023 10:59:40 SA)

Tọa đàm một số giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Tư pháp(02/11/2022 8:38:32 SA)

Sở Tư pháp Lai Châu dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính sở, ngành cấp tỉnh(03/06/2022 8:55:19 SA)

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022(03/02/2023 2:09:59 CH)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down