Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019
(Ngày đăng :21/01/2019 12:00:00 SA)

Ngày 05/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu năm 2019.

Theo đó, mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh; tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện cải cách hành chính, tích cực tham gia các dịch vụ công, dịch vụ trực tuyến, giao dịch trên môi trường mạng internet; tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan thông tấn, báo chí, đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính tại tỉnh; Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính phải được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Về nội dung tuyên truyền, tập trung vào các nội dung: Quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính; tuyên truyền các nội dung của Kế hoạch số 993/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND tỉnh về triển khai Đề án "Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020" của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập trung vào 7 nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, nâng chao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; tuyên truyền các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính hay, các cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác cải cách hành chính; tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến.

Về hình thức tuyên truyền: Thông qua các hội nghị, hội thảo, hoạt động, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND xã, phường, thị trấn tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; công khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của tỉnh trong thực hiện CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính trong các hội nghị giao ban, công bố chỉ số CCHC, công bố chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2018; Xây dựng các video clip, chuyên trang, chuyên mục CCHC phát sóng trên đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh truyền hình huyện, thành phố và gửi phát sóng trên VTV5 Đài Truyền hình Việt Nam; Tuyên truyền thông quan Hội thi tìm hiểu CCHC tỉnh Lai Châu năm 2019, thông qua đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh với doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát các văn bản của Trung ương, của tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác cải cách hành chính; kết hợp các phương tiện truyền thông với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. 

Tin liên quan

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án(07/08/2020 1:59:12 CH)

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019(27/05/2019 3:41:37 CH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

531 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.