Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

SỞ TƯ PHÁP GIAO NHIỆM VỤ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA
(Ngày đăng :30/07/2018 12:00:00 SA)

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra thuộc phạm vi Ngành quản lý, cũng như đảm bảo thực hiện hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử phạt về thanh tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xủa phạt về thanh tra được quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định thực hiện kết luận thanh tra, Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử phạt về thanh tra. Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 65/QĐ-STP ngày 19/7/2018 V/v kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và Quyết định số 67/QĐ-STP ngày 26/7/2018 V/v  theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và giao cho Thanh tra sở trực tiếp thực hiện việc theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, tổng hợp báo cáo, kiến nghị xử lý sai phạm theo trình tự quy định của pháp luật./.

Tin liên quan

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án(07/08/2020 1:59:12 CH)

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019(27/05/2019 3:41:37 CH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

530 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.