Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :08/08/2018 12:00:00 SA)

Thực hiện Quyết định số 1458/QĐ-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành, ngày 03/8/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch 1172/KH-UBND về việc tổ chức sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch.

Theo đó, Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện:

- Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn đôn đốc UBND cấp huyện xây dựng báo cáo sơ kết; tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

- Các cơ quan: Sở Y tế, Tòa án tỉnh, Cục thống kê, Ban Dân tộc tỉnh có trách nhiệm chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nội dung tại Khoản 3 Mục II của Kế hoạch này cho phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, đơn vị mình. Xây dựng Báo cáo sơ kết sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn liên quan đến nội dung của ngành, đơn vị mình gửi UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp.  

- UBND các huyện, thành phố chủ trì tiến hành sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành trên địa bàn quản lý của mình với hình thức phù hợp; Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản quy định chi tiết thi hành của các cơ quan, đơn vị và UBND cấp xã trên địa bàn.

Tin liên quan

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án(07/08/2020 1:59:12 CH)

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019(27/05/2019 3:41:37 CH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

521 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.