Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019.
(Ngày đăng :07/01/2019 12:00:00 SA)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2019 Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thi hành pháp luật về ử lý vi phạm hành chính; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, địa phương; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ về xử lý vi phạm hành chính. Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Kinh phí phục vụ công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

Tin liên quan

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án(07/08/2020 1:59:12 CH)

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019(27/05/2019 3:41:37 CH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

526 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.