Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
(Ngày đăng :17/02/2023 12:00:00 SA)


Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai xây dựng, chấm điểm theo bộ tiêu chí mới của Bộ Tư pháp quy định tại Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở Kế hoạch và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện,  thành phố triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL, trong đó nhấn mạnh công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL ngoài việc phải tuân thủ đúng Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ còn phải phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và phù hợp với thời điểm, quy trình xây dựng, thẩm định, xét duyệt hồ sơ xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm.

Công tác quán triệt, phổ biến, truyền thông về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL đã được quan tâm thực hiện: Sở Tư pháp đã tổ chức 04 Hội nghị triển khai công tác, tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL cho đội ngũ cán bộ, công chức Hội đồng đánh giá TCPL cấp huyện, Lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp- Hộ tịch cấp xã.

Theo đó, Năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 98/106 xã, phường, thị trấn(đạt tỷ lệ 92,5%)đủ điều kiện công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 8/106 xã(đạt 7,5%)không đủ điều kiện công nhận là xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vì trong năm đánh giá, có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyềncấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết tại đây: Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Tin liên quan

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu(24/04/2023 4:19:01 CH)

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022(20/02/2023 9:31:10 SA)

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023(02/02/2023 4:15:17 CH)

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai(09/03/2023 9:44:22 SA)

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (05/01/2023 8:36:13 SA)

Tin mới nhất

Lịch công tác từ ngày 02/10đến ngày 08/10/2023(02/10/2023 3:07:37 CH)

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down