Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :07/09/2018 12:00:00 SA)

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020” (gọi tắt là Chiến lược); Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 (gọi tắt là Kế hoạch), Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 1373/KH-UBND ngày 7/9/2018 về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung: Rà soát, góp ý, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng có liên quan đến quy trình, thủ tục tham gia tố tụng, vị trí, vai trò, hoạt động hành nghề của luật sư; Tăng cường phổ biến, quán triệt các quy định của Luật luật sư, các văn bản có liên quan và vai trò của luật sư trong xã hội tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; Xây dựng đội ngũ luật sư đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có khoảng 10 luật sư trở lên là thành viên của Đoàn luật sư tỉnh; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư; Phát huy vai trò của luật sư trong đổi mới hoạt động tố tụng, góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư…

Theo Kế hoạch Sở Tư pháp có trách nhiệm Chủ trì, phối hợp với Đoàn luật sư tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo yêu cầu; Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động luật sư; chủ trì việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của luật sư; đề xuất khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động luật sư./.

Tin liên quan

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án(07/08/2020 1:59:12 CH)

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019(27/05/2019 3:41:37 CH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

528 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.