Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :07/01/2019 12:00:00 SA)

Ngày 07/01/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật, không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định. Tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Việc theo dõi thi hành pháp luật tập trung vào những nội dung chủ yếu, đó là: Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết về tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Cùng với đó, Kế hoạch cũng tập trung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật về tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật; Xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật về tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền; tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan Nhà nước và người có thẩm quyền; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm có: Thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Kế hoạch nhằm đánh giá thực trạng tình hình thi hành pháp luật, từ đó có cơ sở thực tiễn để xem xét, giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật./.

Tin liên quan

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án(07/08/2020 1:59:12 CH)

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019(27/05/2019 3:41:37 CH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

737 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.