Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
(Ngày đăng :10/01/2019 12:00:00 SA)

Ngày 09/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 ‑ 2020, với quyết tâm tiếp tục thực hiện phương châm “Kỷ cương ‑ Trách nhiệm ‑ Đoàn kết ‑ Sáng tạo ‑ Phát triển bền vững”, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh; 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh; 15 năm chia tách, thành lập tỉnh. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh năm 2019 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn (2016-2020), UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 tới toàn thể các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, sáng tạo xây dựng tỉnh Lai Châu trở thành tỉnh trung bình trong khu vực miền núi phía Bắc vào năm 2020”, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai sâu rộng về đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thi đua thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách, tăng cường quản lý thu, chi ngân sách; Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, gắn việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn,… Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức và hoạt động của các Khối thi đua trong toàn tỉnh theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”; "Lai Châu chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển” giai đoạn 2017-2020 và các phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao hiệu quả công tác; ...

Chị thị giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung phong trào thi đua.

Tin liên quan

Một số nội dung cơ bản của Luật hòa giải, đối thoại tại tòa án(07/08/2020 1:59:12 CH)

Kiểm tra công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi năm 2019(27/05/2019 3:41:37 CH)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

635 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.