Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2019
(Ngày đăng :24/01/2019 12:00:00 SA)

Nhằm xác định rõ nội dung hoạt động, tạo sự chủ động trong tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ; đổi mới nội dung, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên, ngày 24 tháng 01 năm 2019 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 60/KH-STP về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019.

Theo đó, Kế hoạch xác định các nội dung cụ thể như: Thông tin, phổ biến pháp luật, kết quả triển khai thi hành pháp luật, các hình thức PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình, Báo Lai Châu; Tham mưu tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên; Tiếp tục xây dựng, vận hành Tủ sách pháp luật điện tử cho thanh, thiếu niên trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; Biên soạn, cấp phát các loại tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên; Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật;…

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị trong việc tổ chức, triển khai hiệu quả các nội dung Kế hoạch.

Tin liên quan

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019(11/09/2019 3:23:00 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/09/2019 4:23:35 CH)

Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (06/08/2019 8:03:46 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội(05/08/2019 4:15:22 CH)

ÁN MẠNG TÌNH THÂN – NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?(10/04/2019 8:09:00 SA)

553 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.