Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật
(Ngày đăng :09/06/2020 12:00:00 SA)

Ngày 08/6/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 946/KH-SVHTTDL về Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2020.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, trọng tâm, trọng điểm, quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng. nội dung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, nội dung Kế hoạch Hội nghị tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản một số văn bản pháp luật gồm: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội Vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước; Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật; Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng; Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm; Quyết định số 407/QĐ-BVHTTDL ngày 14/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 458/QĐ-BVHTTDL ngày 19/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế- kỹ thuật trong bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 511/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế- kỹ thuật trong đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao; Luật Thư viện; Quyết định số 08/2020/UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hội nghị tổ chức tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào 13h30’ ngày 17/6/2020 tại Rạp chiếu phim Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh./.

Tin liên quan

Họp Ban Chấm thi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2023.(24/08/2023 11:34:24 SA)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023(16/01/2023 11:05:43 SA)

Tiêm filler mũi là gì?(26/09/2022 7:52:23 SA)

Lai Châu tổ chức Hội nghị phổ biến, cập nhật kiến thức Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch và các văn bản quy định chi tiết.(31/07/2022 11:33:31 CH)

Tin mới nhất

Hội nghi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Ngành Tư pháp Việt Nam(27/08/2023 3:13:56 CH)

Lịch công tác từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2023(22/08/2023 10:59:59 SA)

Lịch công tác từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2023(14/08/2023 3:16:31 CH)

Tập huấn liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng” tại huyện Mường Tè.(15/08/2023 2:05:38 CH)

Lịch công tác từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2023(10/08/2023 10:14:41 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down