Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật
(Ngày đăng :09/06/2020 12:00:00 SA)

Ngày 08/6/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 946/KH-SVHTTDL về Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2020.

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, trọng tâm, trọng điểm, quán triệt đầy đủ chủ trương, quan điểm, mục tiêu, yêu cầu của Đảng. nội dung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Theo đó, nội dung Kế hoạch Hội nghị tập trung quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản một số văn bản pháp luật gồm: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội Vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc nhà nước; Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/2/2020 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành dưới luật; Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng; Thông tư số 04/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm; Quyết định số 407/QĐ-BVHTTDL ngày 14/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế- kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 458/QĐ-BVHTTDL ngày 19/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế- kỹ thuật trong bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 511/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ, định mức kinh tế- kỹ thuật trong đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao; Luật Thư viện; Quyết định số 08/2020/UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Hội nghị tổ chức tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào 13h30’ ngày 17/6/2020 tại Rạp chiếu phim Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh./.

Tin liên quan

Tình hình cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu(10/09/2020 10:14:25 SA)

Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020(29/06/2020 4:11:20 CH)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật (09/06/2020 2:32:03 CH)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020(09/06/2020 2:35:04 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2020(26/05/2020 9:34:55 SA)

257 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.