Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Kết quả sau 4 năm thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :05/12/2018 12:00:00 SA)

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Kể từ khi gia nhập Công ước (năm 1982), Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực để bảo đảm các quyền dân sự và chính trị được quy định trong Công ước được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn. Điều này thể hiện rõ nét qua việc nội luật hóa các quy định của Công ước trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và phổ biến sâu rộng tinh thần, nội dung cơ bản, những quy định quan trọng của Công ước, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quyền dân sự, chính trị của con người và công dân.

Từ mục tiêu trên, ngày 11/3/2015 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-BTP phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân giai đoạn 2015 - 2020”. Để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 943/KH-UBND ngày 29/5/2015 thực hiện Đề án.

Sau 4 năm, mặc dù trong điều kiện của tỉnh còn khó khăn về nhiều mặt song công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các quyền dân sự, chính trị đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao; xác định việc thực hiện Đề án là nhiệm vụ thường niên, là phần quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân toàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ, linh hoạt, bám sát vào các nhiệm vụ của Đề án và kế hoạch của từng năm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các ngành, gắn với thực tiễn của địa phương, với nhiều hoạt động có trọng tâm, trọng điểm được thực hiện đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những kết quả cụ thể như:

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến trực tiếp được trên 7.700 cuộc, cho trên 350.000 lượt người thông qua các hội nghị, hội thảo, các cuộc họp cơ quan, tổ chức, họp bản…

- Bám sát theo các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước, của tỉnh, tổ chức biên soạn, phát hành miễn phí trên 270.000 bản dưới nhiều hình thức như sách, tài liệu, đề cương, tờ gấp, tờ rơi, băng đĩa…(điển hình có các sách tìm hiểu về Luật Trưng cầu ý dân, Luật Trẻ em, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam,…; các tài liệu tìm hiểu về “Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị”, “Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân”, “Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”…; các tờ gấp tìm hiểu về “quyền nhân thân”, “đăng ký khai sinh”, “tín ngưỡng, tôn giáo”, “khiếu nại, tố cáo”…

- Tổ chức trên 200 lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ phổ biến cho trên 30.000 lượt người (báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, phóng viên, giáo viên giáo dục công dân trên 3.000 lượt người; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên 8.000 lượt người; hòa giải viên cơ sở, trưởng bản, người có uy tín trong bản trên 19.000 lượt người).

- Xây dựng và phát sóng nhiều chuyên mục, với hàng ngàn tin, bài, phóng sự trên sóng phát thanh - truyền hình; đăng hàng trăm tin, bài ảnh tuyên truyền trên các số báo. Các tin, bài, phóng sự được dịch tuyên truyền bằng tiếng phổ thông và 4 tiếng dân tộc (Thái, Mông, Dao, Hà Nhì). Tăng cường phổ biến các quyền dân sự, chính trị thông qua cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, các đơn vị, các huyện, thành phố.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về các quyền dân sự, chính trị (Tìm hiểu Hiến pháp, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và chính sách pháp luật trong công nhân, lao động; pháp luật về khiếu nại, tố cáo, hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới…).

- Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương còn tăng cường truyên truyền thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, xét xử, hòa giải ở cơ sở, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại; lồng ghép vào các hoạt động sinh hoạt văn hóa, lễ hội truyền thống; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình văn nghệ quần chúng, chiếu phim, chiếu bóng lưu động; các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, pano, áp phích, khẩu hiệu…

- Một số hoạt động tiêu biểu, sáng tạo đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đã có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức in nội dung vận động, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 lên quạt giấy để phát trực tiếp cho người dân đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đoàn Lai Châu tổ chức “Phiên tòa giả định” hưởng ứng ngày Pháp luật đã đưa hoạt động tư pháp gần hơn với đời sống của Nhân dân; tuyên truyền qua trang fanpage, facebook của đơn vị đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên quan tâm, tạo hiệu ứng tích cực về thông tin trên mạng xã hội…

Qua thời gian thực hiện Đề án, trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động bảo đảm các quyền dân sự, chính trị cho người dân. Giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; từ đó tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật; đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh Lai Châu.

Tin liên quan

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019(11/09/2019 3:23:00 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/09/2019 4:23:35 CH)

Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (06/08/2019 8:03:46 SA)

Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và những vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội(05/08/2019 4:15:22 CH)

ÁN MẠNG TÌNH THÂN – NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?(10/04/2019 8:09:00 SA)

555 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.