Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2020
(Ngày đăng :26/05/2020 9:35:17 SA)

Ngày 15/5/2020 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch số 183-KH/TĐTN-BTG về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2020.

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung của kế hoạch tập trung tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh nội dung PBGDPL phòng, chống dịch bệnh, thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo các biện pháp phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia thông qua Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và các văn bản liên quan; Triền khai văn bản thay thế Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, Nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp; các văn bản mới ban hành năm 2019, 2020, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL gắn với thực hiện Kế hoạch số 1466/KH-UBND ngày 26/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh./.

Tin liên quan

Tình hình cung cấp thông tin trên địa bàn tỉnh Lai Châu(10/09/2020 10:14:25 SA)

Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020(29/06/2020 4:11:20 CH)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật (09/06/2020 2:32:03 CH)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2020(09/06/2020 2:35:04 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2020(26/05/2020 9:34:55 SA)

238 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.