Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Thanh tra

Sở Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
(Ngày đăng :20/04/2020 12:00:00 SA)

Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tư pháp chỉ đạo, triển khai việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thông qua các hình thức như: Sinh hoạt Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc; họp, sơ, tổng kết công tác Đảng, chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; chuyển văn bản thông qua Hệ thống quản lý văn bản, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Tập trung phổ biến, quán triệt quyền, nghĩa vụ của người tố cáo, trách nhiệm của người giải quyết tố cáo theo thẩm quyền; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Qua công tác việc phổ biến, quán triệt 100% lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, công chức, viên chức và người lao động đều nâng cao nhận thức về vị trí vai trò về công tác bảo vệ người tố cáo và trách nhiệm chung trong công tác này, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị không có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban hành nhiều văn bản (Kế hoạch số 114/KH-STP ngày 21/2/2019 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010, Công văn số 192/STP-TTr ngày 20/3/2019 triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản có liên quan, Kế hoạch số 68/KH-STP ngày 3/02/2020 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, Kế hoạch số 196/KH-STP ngày 16/3/2020 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020, Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019, năm 2020) để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong đó có chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW.

Để đảm bảo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW Sở Tư pháp đề ra phương hướng như sau:

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung triển khai quy định về bảo vệ người tố cáo, các hình thức xử lý đối với trường hợp vu khống, tố cáo sai.

Duy trì các biện pháp bảo vệ người tố cáo khi có tình huống xảy ra.

Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định số 2659/QĐ-BTP ngày 03/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp V/v ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp.

Giải quyết dứt điểm tố cáo (nếu có) theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định./.

Tin liên quan

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường(26/09/2022 4:21:20 CH)

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành(26/09/2022 4:33:41 CH)

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai(09/09/2022 8:38:03 SA)

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử(08/02/2022 10:19:44 SA)

Các mức phạt hành chính trong hôn nhân gia đình(11/01/2022 8:15:16 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down