Trang chủ Văn phòng, Thanh tra Thanh tra

SỞ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ngày đăng :13/04/2020 12:00:00 SA)

Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Công điện 724/CĐ –TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Công văn số 493-CV/TU ngày 21/6/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1390/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; đồng thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng,.... đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các đối tượng khác bằng các hình thức như: ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, quán triệt trên cuộc họp, hội nghị sơ, tổng kết, chuyển văn bản trên Hệ thống QLVBĐH, ....

Xây dựng Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ và sau 1 năm thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, tại cơ quan, đơn vị không có cá nhân vi phạm, không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận có sai phạm trong phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Hàng năm cơ quan tiến hành rà soát, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch năm và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; năm 2019 cơ quan đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 02 đồng chí, tỉnh điều động 01 đồng chí thực hiện nhiệm vụ mới. Lập, công khai đường dây nóng, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu theo chỉ đạo của UBND tỉnh; lập – mở hòm thư góp ý, thực hiện tiếp công dân theo quy định. Hằng năm, ban hành lịch tiếp công dân, Quy chế, Nội quy tiếp công dân phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Giao công chức thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào tất cả các ngày làm việc trong năm; Giám đốc Sở tiếp công dân mỗi tháng 01 lần vào ngày 25 hàng tháng, trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp..., tiếp công dân đột xuất thực hiện theo Khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân và không có lượt công dân nào đến yêu cầu được tiếp. Từ 22/4/2019 đến 28/02/2020 Sở Tư pháp đã tiếp nhận 06 đơn, trong đó 05 đơn kiến nghị, phản ánh; 01 đơn khiếu nại; đơn thuộc thẩm quyền 02 đơn đã thụ lý giải quyết xong, công dân chấp nhận với kết quả đã giải quyết, đơn không thuộc thẩm quyền 04 đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và lưu để theo dõi. Không có kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trên các lĩnh vực Ngành quản lý. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan. Luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBND trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đáp ứng “Chỉ số hài lòng” của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Rà soát, tham mưu UBND tỉnh trong việc công bố công khai, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Trích ngắn gọn, dễ thực hiện và được niêm yết thường xuyên tại nơi công sở để cán bộ, công chức, viên chức thực hiện; không có trường hợp công chức, viên chức và người lao động vi phạm quy tắc ứng xử hay có hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với công dân, doanh nghiệp trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn những hạn chế, khó khăn, đó là: công tác tuyên truyền, phổ biến tại một số đơn vị thuộc Sở còn chưa được triển khai thường xuyên, sâu rộng.

Tin liên quan

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường(26/09/2022 4:21:20 CH)

Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành(26/09/2022 4:33:41 CH)

Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai(09/09/2022 8:38:03 SA)

Quy chế hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử(08/02/2022 10:19:44 SA)

Các mức phạt hành chính trong hôn nhân gia đình(11/01/2022 8:15:16 SA)

Tin mới nhất

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06(30/05/2023 2:34:24 CH)

Gần 5.000 đại biểu được tuyên truyền, cập nhật kiến thức Luật an ninh mạng, Luật tiếp cận thông tin và một số văn bản hướng dẫn thi hành(25/05/2023 11:21:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên(25/05/2023 11:04:07 SA)

Lịch công tác từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2023(23/05/2023 2:21:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 16 mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2023 11:02:50 SA)

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Thông báo Danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý, địa chỉ Trung tâm trợ giúp pháp lý năm 2023

Xin ý kiến dự thảo Luật đất đai

Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo lựa chọn luật sư năm 2022

Kế hoạch triển khai, thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namnăm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thể lệ cuộc thi " “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa ở cơ sở”

Thông báo kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Kế hoạch số 1981/KH-UBND ngày 10/6/2022 về triển khai Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027" trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn thi thăng hạng viên chức hành chính, kế toán tại đơn vị sự nghiệp năm 2022

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2022

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh
Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413
Email: bbt.sotuphap@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp
Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.
Đăng nhập
top
down